PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ

 • Pro zapůjčení sportovní výstroje je nutno předložit minimálně dva platné doklady totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas)
 • Při zapůjčení výstroje se platí předem půjčovné ve výši uvedené v ceníku.
 • Při zapůjčení se skládá předem záloha v hotovosti (ve výši uvedené v ceníku).Zálohu Vám vrátíme při řádném vrácení půjčeného materiálu. Nepřijímáme platbu zálohy kartou.
 • Rezervace výstroje se provádí na základě rezervačního poplatku. V případě zrušení nebo nevyzvednutí rezervace, rezervační poplatek propadá.
 • Zákazník používá sportovní výstroj, jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě, na smluvenou dobu. Při pozdním vrácení je záloha krácena o doplatek nájemného.
 • Při předčasném vrácení výstroje se zbývající část nájemného zaplacená do řádného termínu vrácení považuje za smluvní pokutu a nevrací se.
 • Zapůjčenou výstroj je nutno vrátit očištěný od sněhu a nečistot. Pokud je výstroj při vrácení znečistěna účtujeme poplatek 100,-Kč. O poplatek je možné krátit zaplacenou zálohu.
 • Za poškození lyžařského vybavení způsobené jeho nesprávným užíváním (např. jízda po nedostatečně vysněženém terénu či po silnici ošetřené štěrkovým posypem) je účtována oprava skluznice podle ceníku skiservisu.
 • POZOR: sjezdová a ani běžecká obuv není konstruována pro volnou chůzi po silnici a komunikacích.
 • Pokud bude zřejmé, že zapůjčený materiál byl nesprávně používán, odpovídá zákazníkz a způsobenou škodu v plné výši.
 • Zapůjčenou sportovní výstroj si při převzetí pečlivě zkontrolujte! V případě zjištěné závady upozorněte obsluhu!
 • Při zavedení opatření z důvodu kovidové situace stanovená vládou ČR Např.: Uzavření hranic nebo uzavření lyžařských areálů se cena za výpůjčné nevrací.